Schließen
Mi Hrvati Mi Hrvati

Grenzüberschreitende Informationsplattform

Die Burgenlandkroaten leben seit 500 Jahren in der Gesamtregion Burgenland (ca. 30.000), Wien (ca. 15.000 ), Westslowakei (ca. 5.000) und Westungarn (ca. 15.000).
Das TV –Magazin „Mi Hrvati“ in burgenlandkroatischer Sprache bietet der Volksgruppe erstmals grenzüberschreitend eine Informationsplattform.
„Mi Hrvati“ wird wöchentlich die Volksgruppe und die Zuzügler aus Kroatien verbinden und grenzüberschreitend quer über alle Lebensbereiche informieren.

Ziel des Projektes ist die regelmäßige Information und Kommunikation in der Volksgruppensprache.

Mi Hrvati“ wird über Satellit und Kabel-TV in Österreich und der Slowakei ausgestrahlt sowie im Internet verfügbar sein.
Durch die Ausstrahlung am österreichischen Regional-TV Sender R9, ist sie in allen Regionen der Volksgruppe, aber auch weltweit empfangbar.
Sendezeiten Österreich: W24 jeden Sonntag um 16.00 Uhr, R9 jeden Sonntag um 17.30 Uhr.

---

Cezhraničná informačná platforma

Chorváti v Burgenlande žijú 500 rokov v celom regióne Burgenland (približne 30 000), Viedni (približne 15 000), západnom Slovensku (približne 5 000) a západnom Maďarsku (približne 15 000). Televízny magazín „Mi Hrvati“ v burgenlandsko-chorvátskom jazyku ponúka etnickej skupine po prvýkrát cezhraničnú informačnú platformu.
„Mi Hrvati“ každý týždeň spojí etnickú skupinu a prisťahovalcov z Chorvátska a poskytne cezhraničné informácie vo všetkých oblastiach života.

Cieľom projektu je pravidelná informovanosť a komunikácia v jazyku etnických skupín.

Mi Hrvati“ sa bude vysielať prostredníctvom satelitnej a káblovej televízie v Rakúsku a na Slovensku a bude k dispozícii na internete.
Vďaka vysielaniu na rakúskej regionálnej televíznej stanici R9 je možné ju prijímať vo všetkých regiónoch etnickej skupiny, ale aj po celom svete.
Vysielacie časy Rakúsko: W24 každú nedeľu o 16:00 , R9 každú nedeľu o 17:30.


Logo_Interreg2019